Actueel

 1. Kookavonden Smaak van Boxtel seizoen 2015-2016 .                                                                                                                Actueel 16 oktober : inmiddels zijn er alleen nog voor de kookavond van 16 maart 2016 enige plaatsen beschikbaar.                   De overige avonden zijn dus al volgeboekt!
 • woensdag 7 oktober
 • woensdag 4 november
 • woensdag 18 november
 • maandag 30 november
 • woensdag 9 december
 • woensdag 20 januari
 • woensdag 3 februari
 • woensdag 24 februari
 • woensdag 2 maart
 • woensdag 16 maart

 

 ****

Uitnodiging voor de  bijeenkomst over duurzame ontwikkeling 

Geachte heer, mevrouw,

Op donderdag 8 oktober organiseert de plaatselijke Werkgroep Lokale Agenda 21 een avond met activiteiten in de duurzame sfeer.

Belangstellenden zijn van harte welkom. Verschillende Boxtelse groepen die actief op het gebied van duurzaamheid kunt u hier ontmoeten. Wij stellen uw aanwezigheid op prijs.

Agenda:

De bijeenkomst start om 17.00 u in de raadzaal van het gemeentehuis, ingang aan Dr Van Helvoortstraat met een informeel samenzijn tijdens een eenvoudige maaltijd.

18.00 uur opening door voorzitter Lokale Agenda 21 Betsie van der Sloot

18.05 uur welkomstwoord door wethouder Peter van der Wiel
18.15 uur de diverse groepen die actief zijn op het gebied van duurzaamheid krijgen de gelegenheid om in het kort te vertellen wat ze zoal doen

19.00 uur: gastspreker J. Frencken van duurzaam Best over duurzaam bouwen

19.20 uur: discussie in groepen naar aanleiding van een thema

20.00 uur Gastspreker Joost Barendrecht Projectleider Provinciaal Programma Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid over zijn  kijk op de duurzaamheid

20.30 uur  uitreiking van de Boxtelse duurzaamheidsprijs 2015 door de jury voorzitter. Deze prijs is in het verleden al vijf keer eerder uitgereikt. De prijs is een geldbedrag dat de winnaar zal besteden in de duurzame sfeer.

Om 21.00 uur afsluiting van deze bijeenkomst met aansluitend  een gezellig samenzijn

 

Wilt u deelnemen aan de maaltijd of  een korte presentatie houden graag even doorgeven aan secretaris Johan van den Biggelaar  jbi@Boxtel.nl

Met vriendelijke groeten,

Betsie van der Sloot – van der Heijden, voorzitter Lokale Agenda 21 Boxtel

 

 

****

Internationale Vrouwendag

zondag 8 maart 2015
aanvang 16.30 uur
locatie: St. Ursula
(Baroniestraat 12)
Entree: € 2,50 (inclusief maaltijd, bingo en hapjes) te betalen bij de ingang.
Programma:
15.30 zaal open
16.30 opening met muziek
17.00 Bon Ku Ne, Antilliaanse bingo
17.30 modeshow door Zonnefleur
17.45 internationale maaltijd
18.45 aan tafel met…. Talentvolle en bijzondere vrouwen
19.15 uitdagende workshops
20.45 zang-duo
21.00 Wereldkoor
21.30 feestavond met internationale hapjes
23.00 afsluiting

 

 

 

 

************

opening kapel koor

Het Wereldkoor heeft 5 november een sfeervol optreden verzorgd tijdens de inwijding van de nieuwe Mariakapel annex Stilteruimte aan de Pastoor de Beerpad in Boxtel. (foto: Ben Otten)

 

****

De Smaak van Boxtel actueel:

De laatste kookavond van 2014 ( 10 december) is inmiddels volgeboekt!

De uitvoering van de geplande avonden voor 2015 kan op dit moment niet gegarandeerd worden omdat er onduidelijkheid is over het al dan niet kunnen voortzetten van de huurovereenkomst voor het gebruik van de keuken. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt dat hier gemeld. Uiteraard stellen we alles in het werk om deze populaire activiteit te laten voortbestaan en wij zijn hoopvol dat dit gaat lukken!

 

**** 

Donderdag 2 oktober 2014: Lezing door Christiaan Hogenhuis

 Het geluk van een volwassen economie

 Op donderdag 2 oktober a.s. organiseren Transition Town, Protestantse Gemeente Boxtel en Lokale Agenda 21 een lezing door Christiaan Hogenhuis.De lezing vindt plaats op donderdag 2 oktober a.s. om 20.00 uur in de Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18 in Boxtel. De toegangsprijs is € 5,- incl. een kopje koffie of thee. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal, deze is open vanaf 19.30 uur.

Christiaan Hogenhuis heeft diverse boeken geschreven, het meest recente is “De ceder en de saxofoon“. Hij werkt bij de interkerkelijke stichting OIKOS aan duurzame ontwikkeling en economie (met name de waardenkant ervan), en aan de relatie met spiritualiteit.

Na de eerdere lezingen in de Protestantse Kerk over de relatie tussen mens en natuur, gaat Hogenhuis thans in op de inkleuring van de begrippen duurzaamheid en welvaart (en gerechtigheid en ontwikkeling), en op de vraag wat dat betekent voor het functioneren van de economie, inclusief de vraag of economische groei nog wel kan. Hoe maak je de verbinding tussen de persoonlijke bezinning en de maatschappelijke verandering die nodig is? En hoe neem je belemmeringen weg om tot duurzaam gedrag te komen?

****

De Smaak van Boxtel, seizoen 2014-2015.

De kookavonden van De Smaak Van Boxtel zijn een doorslaggevend succes. Er wordt gekookt door vijf Boxtelaren die van oorsprong  niet uit Nederland komen. Men leert gerechten maken uit verschillende landen. Het twaalfde seizoen gaat nu van start.                                                                                                                                                                                                                                De keukenstudio is onderdeel van restaurant Open Hof (Baanderherencollege), Van de Voortweg 14.  Aanvang van de avonden is 18.30 uur.

 • Tijdens de avond helpt u de kok bij de bereiding van één gang van het 5-gangen menu.
 • De bijdrage in de kosten bedragen € 8 per deelnemer die op de avond kan worden betaald.
 • Wilt u graag samen met andere personen inschrijven dan is dit mogelijk.
 • U kunt zich ook als groep inschrijven maximaal 25 personen.
 • U kunt zich opgeven per e-mail naar Lokale Agenda 21: la21c.torres@gmail.com

U kunt nog een keuze maken uit de volgende data:

   21-01-15  /  11-02-15  /  25-03-15 

****

LA21 zoekt mensen!

Heeft u uw duurzame hart op de goede plaats, en wilt u samen met een club enthousiaste vrijwilligers zo nu en dan interessante projecten uit voeren?Doe mee als vrijwilliger met LA21.                                             Iedereen kan bijdragen aan een duurzame samenleving, maar velen gebruiken die mogelijkheid nog nauwelijks.

Binnen de gemeente Boxtel is de Lokale Agenda 21 een actieve club van vrijwilligers die ernaar streeft duurzaamheid in de breedste zin van het woord op de agenda te houden. Samen werken met de burgers van Boxtel is hierin het sleutelwoord om projecten gerealiseerd te krijgen. Verschillende projecten hebben regionale en zelfs landelijke aandacht gekregen. Hier mogen we dus best trots op zijn.  We noemen projecten als het compostbakkenproject, de Smaak van Boxtel, het Wereldkoor……en ga zo maar door.                                                                                                                                               LA21 is op zoek naar mensen die ideeën hebben voor projecten, die een project willen trekken of in een project willen deelnemen met het verrichten van hand- en spandiensten. Of gewoon iemand die lid wil worden van de werkgroep. Voor iedereen is er dus wel iets te vinden dat bij hem of haar past.

Heeft u belangstelling om actief te worden binnen LA21 en/of lid te worden van de werkgroep? Neem dan contact op met Johan van den Biggelaar (secretaris), jbi@boxtel.nl tel.nr. 0411-655294 of Betsie van der Sloot (voorzitter), tel.nr. 0411-631503


*****

Politiek debat over duurzaamheid

Vanwege de aanstaande Gemeenteraad-verkiezingen  organiseert  Werkgroep Lokale Agenda 21  een politiek debat over duurzaamheid in de Boxtelse politiek. De verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen zijn daarvoor een belangrijke basis, maar er is door de partijen ongetwijfeld meer over te vertellen dan er beschreven staat. De woordvoerders van de politieke partijen krijgen de gelegenheid om  de ingenomen standpunten  en voornemens op het gebied van duurzaamheid  toe te lichten. Vervolgens is er uiteraard gelegenheid voor vragen en discussie met de aanwezige kiezers.

Het debat is op donderdag 27 februari van 20.00 uur tot 22.00 uur in Café Rembrandt.                                       De zaal is open om 19.30 u.                                                                                                                                                                                          Wij rekenen op een grote opkomst en interessante discussie!

 *****

Lezing door Prof. Matthijs Schouten

Van wie is de natuur nou eigenlijk?

Donderdag 27 februari 2014, 20.00 uur  

Transition Town, Protestantse Gemeente Boxtel en Lokale Agenda 21 organiseren een lezing door prof. Matthijs Schouten rondom het thema “Verbinding tussen mens en Aarde”.

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw werden we ons ervan bewust hoe ver de invloed van de mens op de natuur kan reiken. Nu, veertig jaar later, is dat besef alleen maar toegenomen. De houding die de mens naar de natuur inneemt is dan ook een belangrijk thema van onderzoek geworden voor de wetenschap.

Milieufilosofen brachten het begrip “grondhouding” naar voren. In een grondhouding ligt besloten hoe de mensheid zichzelf in relatie tot de natuur ziet en hoe we vinden dat we met de natuur dienen om te gaan. Vinden we dat we over de natuur moeten heersen? Dat we eigenaar van de natuur zijn? Of rentmeester? Of partner?                                                 Grondhoudingen verschillen tussen mensen onderling, en ook tussen culturen.De lezing gaat in op verschillende typen grondhoudingen en onderzoekt de relatie tussen een grondhouding en de natuur en de dagelijkse handelingspraktijk. En daaruit volgen diverse belangrijke boodschappen voor de maatschappij, zowel nationaal als regionaal!

Prof. Dr. Matthijs Schouten (1952) is hoogleraar Natuurbeheer en Plantenecologie in Wageningen en is verbonden aan de universiteiten van Cork en Galway. Naast biologie, studeerde hij vergelijkende godsdienstwetenschap, oosterse filosofie en letteren. Hij is strategisch medewerker bij Staatbosbeheer.

De lezing vindt plaats op donderdag 27 februari om 20.00 uur in de Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18 in Boxtel. De toegangsprijs is € 5,- incl. een kopje koffie of thee. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal, deze is open vanaf 19.30 uur.

 *****

 

websiteDe lezing  ”Vergeten groenten” die 30 januari jl. werd gehouden in Café Rembrandt kende met 60 aanwezige een goede opkomst. LA21 is dan ook verheugd over de belangstelling voor dit initiatief.

De aanwezigen leerden van Lemmert Neervoort allerlei wetenswaardigheden over groenten die in weinig meer worden gegeten en planten waarvan men tegenwoordig niet meer weet dat ze ooit als groenten werden genuttigd. 5000 aardappelsoorten, bieten in allerlei kleuren, gele komkommers , heilige boontjes, de wortel die in verschillende kleuren voorkwam maar pas in de 17de eeuw oranje werd , zaden uit de Amaranth-plant…zomaar een paar gewassen die aan bod kwamen. Vele aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik om bijzonder zaaigoed te kopen en daarmee in de eigen tuin eens andere soorten groenten een kans te geven. De heer Neervoort nodigde de deelnemers uit om eens een bezoek te brengen aan “De Historische Groentenhof” in Beesel ( Limburg) al waar hij en vele andere vrijwilligers zich inzetten om een grote diversiteit aan groenten en bloemen in stand te houden.

*****

Lezing “Vergeten groenten’                                                                                                                                                                           Donderdag 30 januari 2014,  20.00 uur                                                                                                                                                             Café Rembrandt: Rechterstraat 56, 5281 BX Boxtel

Bent u ook bezig met de voorbereidingen voor uw groentetuin?                                                                                                                 Wilt u weer eens iets anders proberen?                                                                                                                                                                           Heeft u nog een heerlijk gevoel bij de groenten van vroeger?                                                                                                                             Gaat u voor het eerst weer een groentetuin maken?                                                                                                                                      Vindt u het gewoon fijn om meer informatie te krijgen?                                                                                                                                      U bent van harte welkom op de bijeenkomst over vergeten groenten.

Op deze avond zal de heer Lammert Neervoort van de Historische Groentehof een lezing verzorgen over de vergeten groenten en de vele mogelijkheden voor uw moestuin. Er bestaat ruimschoots de mogelijkheid om uw vragen te stellen.

De organisatie van deze avond is in handen van  Lokale Agenda 21.

De avond is gratis toegankelijk.

****

 Presentatie kookboek met cd “Samen koken. Samen zingen”

0001B COLLAGE WERELDKOOR WO 181213 RESIZED

LA21 presenteerde op 18 december 2013 zijn nieuw kookboek van de Smaak van Boxtel.   Het is het derde kookboek in deze serie en tevens een bijzondere editie omdat bij het boek een CD van het Wereldkoor is ingevoegd met liederen uit vele landen. Behalve vanwege de heerlijke recepten en de mooie liederen, is het boek ook interessant omdat er verschillende korte interviews zijn opgenomen met de vrijwilligers die regelmatig koken voor de Smaak van Boxtel. Het geheel levert een goed beeld op van de activiteiten die LA21 organiseert voor een grote groep inwoners van Boxtel die graag met elkaar betrokken en actief zijn in onze gemeente.

 

 *****

 

Appelproeverij en meer!

 

appelsoorten

Tijdens het Boxtelse Herfstfestijn op 6 oktober 2013, zal Lokale Agenda 21 prominent aanwezig zijn met een reeks activiteiten rondom het thema duurzame voeding. 

Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door de medewerking van de gemeente Boxtel en de provincie Noord Brabant.

Wij hebben wederom een groot aantal bijzondere appelsoorten verzameld om de inwoners van Boxtel te laten proeven van de enorme variëteit die in Nederland (nog) aanwezig is. LA21 hoopt hiermee te stimuleren dat inwoners die daartoe de mogelijkheden hebben, zich inzetten voor het aanplanten en behouden van deze diversiteit. Naast de appelproeverij kunt u genieten van zelfgemaakte jams, appeltaarten enz.

Nieuw is dit jaar de aanwezigheid van een pers om ter plekke appelsap te maken. Op professionele wijze worden de door bezoekers aangeboden appels geperst, gepasteuriseerd en verpakt in 3 liter-pakken. Dit alles voor een zeer schappelijke prijs. In beperkte mate zal het mogelijk zijn om uw geperste appelsap en uw appel- of perenoogst  aldaar aan de bezoekers te koop aan te bieden.

Wilt u deelnemen en heeft u nog vragen? Bel gerust Betsie van der Sloot 0411-631503 of Gerard Buiks 0411-675171.

De activiteiten vinden plaats in de oude boomgaard achter het gemeentehuis. U bent daar vanaf 13.00 uur welkom.             Wij hopen u daar te begroeten!

 ***

 De Smaak van Boxtel

Al tien jaar zijn de kookavonden van De Smaak Van Boxtel een doorslaand succes.

Er wordt gekookt door vijf Boxtelaren die van oorsprong niet uit Nederland komen. Men leert gerechten maken uit verschillende landen. Tijdens de maaltijd wordt nog extra informatie gegeven over de herkomst van de gerechten, het land en kookgewoontes. Het elfde seizoen start nu.

 • De keukenstudio is onderdeel van restaurant Open Hof (Baanderherencollege), Van de Voortweg 14, ingang parkeerplaats Van de Voortweg.
 • Aanvang avond 18.30 uur, einde avond + 22.15 uur. Graag op tijd aanwezig zijn.
 • Tijdens de avond helpt u de kok bij de bereiding van één gang van het 5-gangen menu.
 • Het speciale 5-gangen diner begint rond 20.00 uur.
 • De bijdrage in de kosten bedraagt € 8,– per deelnemer. U kunt die op de avond betalen
 • Ook kunt u als groep inschrijven.

Mocht u ook belangstelling hebben om zo’n speciale avond mee te maken, neem dan contact op:

 • gemeentehuis Boxtel tav  Dhr. J. van de Biggelaar, Postbus 10.000, 5280 AD Boxtel
 • of neem contact op met Betsie van der Sloot–van der Heijden, tel. 0411-631503,
 • E-mail: betsie@vandersloot.demon.nl

U kunt een keuze maken uit de volgende data:

2 oktober 2013      11 december 2013      15 januari 2014

29 januari 2014     12 februari 2014        26 maart 2014

U krijgt na opgave zo spoedig mogelijk bericht op welke avond u wordt ingedeeld.

***

Internationale vrouwendag 2013 groot succes!

8 maart jl. hebben 180 Boxtelse vrouwen op een geweldige wijze samen Internationale vrouwendag gevierd.  De vrouwen hebben enthousiast deelgenomen aan de verschillende workshops en samen met het Wereldkoor liederen gezongen. De avond werd afgesloten met een gezellig feest waarbij er in allerlei stijlen gedanst werd en de borrelhapjes genuttigd werden die door vrouwen van De Smaak van Boxtel waren bereid.

Hieronder enkele sfeerfoto´s.

 

IMG_4419klIMG_4423 kl

IMG_4431klIMG_4433klIMG_4443klIMG_4461klIMG_4472klIMG_4463

 

 

 

 

 

 

 Fruit in de wijk

boomplanten

In het kader van het project “Fruit in de wijk” , heeft Lokale Agenda 21 op zaterdag 12 januari  2013 negen  fruitbomen geplant.

8 bomen langs de Europalaan in Boxtel en 1 boom  in de Inspiratietuin te Lennisheuvel. Het betreft hoogstamappel-  en perenbomen. Wij willen hiermee de leefbaarheid van de wijk ondersteunen en hopen dat bewoners, en met name kinderen, zich meer bewust worden van de oorsprong van ons voedsel en het belang van voedsel uit de eigen regio. Bovendien is er gekozen voor bijzondere fruitsoorten in het kader van behoud van diversiteit.

 

Winkel op de fiets 

Op zondag 17 maart 2013 wordt in Boxtel  de actie ” Winkel op de fiets” gehouden. Zoals uit de titel al valt af te leiden, wordt tijdens deze actiedag het winkelen op de fiets  gepromoot. Er zullen allerlei leuke activiteiten worden georganiseerd en de deelnemende winkels hebben mooie prijzen ter beschikking gesteld. Binnenkort meer hierover.

 

Erepenning

Op 12 december 2012 ontvingen de organisatoren van de Smaak van Boxtel, de Zilveren Erepenning van de Gemeente Boxtel. De vijf dames mochten uit handen van wethouder Wim van der Zanden een bos bloemen en een oorkonde in ontvangst nemen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phoneconchita2501

Presentatie kinder CD.

Het wereldkoor heeft een CD opgenomen met kinderliedjes uit verschillende landen. Dank zij het enthousiasme en de inzet van velen is dit project gerealiseerd. Kinderen van 3 basisscholen hebben voor prachtige illustraties gezorgd die tezamen met de teksten en de CD een leuk boekje vormen. Op 16 november werd de CD gepresenteerd tijdens een feestelijke avond in Gemeenschapshuis

toetifruttieDe Walnoot. De 150 aanwezigen konden genieten van heerlijke huisgemaakte hapjes en natuurlijk bracht het koor een aantal van de opgeno men liedjes ten gehore. Het wereldkoor is zeer trots op het resultaat en hoopt dat alle CD’s verkocht worden. De CD kost 10 Euro en is te koop bij onder andere de Wereldwinkel.

 

 

 

appelproeverij0061Appelproeverij groot succes.

Onder het genot van een heerlijk zonnetje en de vrolijke klanken van het orkest Buchestelle, vond op 7 oktober jl. de appelproeverij van LA21 plaats. De opkomst en het enthousiasme van de bezoekers overtrof onze verwachtingen. De hele middag kwamen mensen naar de boomgaard achter het gemeentehuis om te proeven van de appels en te genieten van deze bijzondere Boxtelse plek. Er waren 20 soorten appels te proeven, de meeste daarvan waren voor de bezoekers onbekend al werd er ook regelmatig geroepen dat men een bepaald soort herkende van “vroeger thuis”. De pomologen die aanwezig waren om appels te demertimeren hebben hun deskundigheid kunnen aanwenden om mensen te informeren over meegebrachte soorten. Gezien de vele positieve reacties zal LA21 zoeken naar een voortzetting van soortgelijke activiteiten bij het Herfstfestijn 2013.

 

Fair Trade en EKO tellingen 2012.

Plus supermarkt springt eruit met Fair Trade producten

Vrijwilligers hebben voor Milieudefensie weer het aantal biologische en Fair Trade producten in de supermarkten van Boxtel geteld. In september speurden vrijwilligers Micheline Leemans, Marjo Roelofs  en David Andreae voor de tiende keer nauwkeurig langs alle schappen van de 6 supers in Boxtel en Liempde. Ondanks de economische crisis is het aantal verantwoorde producten gestegen sinds vorig jaar -  zowel in Boxtel als landelijk.

Tijdens deze jaarlijkse actie van Milieudefensie werden landelijk door 200 vrijwilligers het aantal EKO-producten en het aantal Fair Trade producten in 530 supermarkten over het hele land geteld. De resultaten staan op internet  (www.milieudefensie.nl). Het doel is de supermarkten te stimuleren om meer van deze producten in hun pakket op te nemen. Dit jaar was de Plus keten het beste zowel in biologische als in Fair Trade producten.

Fair Trade producten zijn onder eerlijke voorwaarden ingekocht in ontwikkelingslanden. Onderzoek naar de impact van 20 jaar FairTrade laat zien dat de levensstandaard van boeren verbetert door investeringen in hun bedrijf en hun leefomstandigheden.

Op FairTrade gebied was er bij de Plus in Selissen een stijging van 56 tot 85 producten, waarbij de Plus de nummer 4 was van de 100 getelde winkels in Noord-Brabant, een goede prestatie. Albert Heijn was de nummer 8 met 71 producten. Het totaal aantal FairTrade producten toonde in Boxtel een stijging van 40%, twee keer zo groot als landelijk. Dit is een steun in de rug voor de Boxtelse werkgroep die FairTrade meer onder de aandacht wil brengen in de gemeente.

Naast de supermarkten kan de klant terecht bij de natuurvoedingswinkels. In Boxtel heeft biologische winkel De Schoffel op de Mijlstraat 1400 EKO producten. De Tuinen in de Croon heeft rond 100 ecologische producten.

 

Leave a Reply