Archive by Author

wat is nodig

16 apr

Wat is nodig

Ideale maanden om de compost te oogsten zijn in september/oktober en in april/mei.  Goede compost is donker en heeft de geur van bosgrond, een laagje van 3-6 cm rond de planten zorgt voor maanden lange gezonde voeding. Het bovenste, nog niet voldoende deel van de inhoud van het compostsysteem gaat gewoon terug in de compostbak, en vormt weer een goede start voor de verdere compostering.

 

benodigdheden

Om zelf te composteren is nodig:

• een apart emmertje in de keuken voor de plantaardige keukenresten (met deksel);

• een compostsysteem afhankelijk van tuin-grootte. Informeer bij de gemeente welke typen deze aanbiedt;

• gereedschap om tuinresten klein te maken (heggenschaar, snoeischaar, grasmaaier, optioneel een hakselaar);

• een puntige prikstok of riek.

 

Bevat de tuin veel groen, kies dan voor een groter systeem, of zelfs twee bakken. Lees voor de wormenbak de specifieke aanwijzingen die bij het systeem geleverd worden.

 

Tips voor de plaatsing van de compostbak

• plaats het systeem op de volle grond;

• hou voldoende ruimte voor de compostbak om de compost te kunnen oogsten;

• plaats de compostbak horizontaal op een aantal stevige stenen/klinkers;

• vul de bodem met ongeveer 10 cm houtsnippers, of fijne takes voor een goede doorlaatbaarheid. In de nabijheid van sloot/water, doe eerst een metalen raster onder de compostbak i.v.m. ongedierte.

 

De grootte van de compostbak is afhankelijk van de grootte van uw tuin en hoeveelheid keukenresten.

Doelstelling van LA21

16 apr

Welkom op de website van de Lokale Agenda 21.

Wij geven u graag meer informatie over onze motivatie, geschiedenis en vooral onze activiteiten.

LA21 is een werkgroep die gevormd wordt door een aantal enthousiaste vrijwilligers uit Boxtel. Wat ons bindt is de betrokkenheid bij het welzijn van de Boxtelse samenleving. Daarbij is de focus vooral gericht op de bescherming van ons milieu en het bevorderen van duurzaamheidsbesef bij de inwoners, bedrijven en organisaties van Boxtel.

LA21 heeft haar doelstellingen als volgt verwoord:

  • Lokale Agenda 21 werkt aan duurzame ontwikkeling die aansluit bij de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
  • Duurzaamheid in de 21ste eeuw op de agenda en in de belangstelling houden in de gemeente Boxtel.
  • Samen met burgers in Boxtel concrete projecten op het gebied van duurzaamheid realiseren.
  • Steeds weer andere doelgroepen uit de Boxtelse samenleving bij het streven naar duurzaamheid betrekken.

LA21 dankt zijn naam de duurzaamheidsconferentie in Rio de Janeiro 1992. Aldaar werd besloten dat een duurzame ontwikkeling niet een zaak kon zijn van alleen landen en regeringen  maar dat ook lokale groepen activiteiten moesten ontplooien en dus een Lokale Agenda. In Boxtel is die oproep verstaan en ter harte genomen.  In maart 1996  is een werkgroep opgericht die op Lokaal niveau een Agenda voor de 21ste eeuw te hand nam onder de naam Lokale Agenda 21.

Tot vandaag is er sprake van een continue inzet van vrijwilligers die (met ondersteuning van de gemeente Boxtel) een hoeveelheid aan acties heeft geïnitieerd. Voorbeelden zijn: het regentonnenproject, 2000 bomen in 2000, het composteringsproject, de tellingen van eko-producten in supermarkten, smaak van Boxtel, bevordering streekproducten, lezingen, filmavonden enz..

Op deze website kunt u meer te weten komen over de actuele acties.

Bent u zich bewust van de noodzaak tot actie en verandering? Wilt u ook iets doen met uw zorg en betrokkenheid? Wellicht doet u hier ideeën op die u in uw persoonlijke omgeving kunt toepassen. Mocht u een stap verder willen gaan en actief willen worden, neem contact op met een van onze leden. De gegevens vindt u onder “contact”.

Uw belangstelling is belangrijk voor ons.

Betsie van der Sloot –van der Heijden

Voorzitter  werkgroep Lokale Agenda 21

 

Foto Wereldkoor

9 jan

wereldkoor1a

Verslag netwerkbijeenkomst duurzame ontwikkeling

2 jan

Verslag Netwerkbijeenkomst Duurzame Ontwikkeling op 10-10-11 in raadzaal te Boxtel.

Aanwezig: John Vermeer (HEET/LMNH Haaren/BMF), Frits Staats (gem. Den Bosch), Maud Pijnenburg (Fairtrade Schijndel), mevr. M. Slingerland en mevr. K.van Hunen (gem. Veghel), Leo Binkhorst en Ad van der Heijden (LA 21 Uden), Huub Glas (HEET/LMNH Haaren); Betsie van der Sloot-Van der Heijden, Johan van de Biggelaar, Joost van der Pluijm, Conchita Torres en Gerard Buiks (LA 21 Boxtel).

  1. Opening.

Na de broodjeslunch verwelkomt Betsie Van der Sloot-Van der Heijden, voorz. van de werkgroep LA 21 Boxtel, eenieder. Het 15-jarig bestaan van de werkgroep was aanleiding voor het organiseren van deze netwerkbijeenkomst op deze Dag van de Energie.

Wethouder Peter van der Wiel van de gemeente Boxtel spreekt zijn waardering uit voor de werkgroep LA 21 Boxtel, die in 2010 niet minder dan 30 activiteiten uitvoerde. Ook al zijn er nog maar weinig van die werkgroepen over in het land, in Boxtel is zij heel zichtbaar en actief. Dat past bij een gemeente die duurzaamheid als speerpunt van beleid heeft gekozen. Ook omdat duurzaam handelen verder gaat dan de gemeentegrens is deze netwerkbijeenkomst een goede zaak.

 

 2. Informatie-uitwisseling over succesvolle projecten.  

-Joost van der Pluijm van LA 21 Boxtel meldt het proefproject compostbakken, waarmee mensen thuis de afvalberg verminderen; GFT wordt thuis gecomposteerd. Gesteund door de gemeente (levering bakken voor gereduceerde prijs) een paar jaar terug opgestart. De ervaringen bij ca. honderd deelnemers waren in het algemeen positief; de werkgroep leverde voorturend informatie (met brochures en ook in plaatselijk blad en later ook op onze website) en compostmeesters werden daartoe ook opgeleid. Gemeente heeft nu in de tweede fase een permanent budget ervoor en bij de Kinderboerderij is nog steeds een demonstratieplaats, waar de mensen de bak voor 5 € kunnen bestellen.  De door de werkgroep  gemaakte brochures zijn zonder probleem elders te gebruiken.

Maud Pijnenburg van Fairtrade Schijndel meldt dat de gemeente Schijndel binnenkort waarschijnlijk zal kiezen voor gebruik fairtrade koffie (behalve in de automaten). Het overleg erover met gemeente duurde overigens lang, terwijl bij bezoek van allerlei bedrijven en winkels die veel eerder overstapten op fairtrade-producten. De werkgroep heeft 3 leden en een website met films over het onderwerp. Ook in Het Spectrum worden films gedraaid. Scholen zijn overladen met allerlei programma’s en zijn daardoor moeilijk te overtuigen van nog een lesactiviteit.

Mevr. M Slingerland van de gemeente Veghel meldt dat in die gemeente geen milieuwerkgroep als LA 21 meer werkzaam is. Wellicht is een groep samen met die in omliggende gemeenten te realiseren, want ze mist ze wel. Maar er is wel een ondernemersgroep Revus die maatschappelijk ondernemen in drie gemeenten bevordert, incl. een MVO-prijs en een energiebeurs. John Vermeer meldt dat de organisatie Ecodorpen ook in Veghel werkzaam is.

LA 21 Uden  heeft een prijs voor duurzaam ondernemen ingesteld samen met ondernemersorganisatie Revus. Gezien beperkt aantal leden van de werkgroep (9) werkt men bij het opzetten en uitvoeren van projecten zoveel mogelijk samen met andere organisaties, zoals gemeente en IVN. De naam van LA 21 hoeft niet overal op te zitten. De prijs geeft meer duidelijkheid over criteria voor duurzaamheid. Communicatie is heel belangrijk en daarom heeft de werkgroep veel publicaties gemaakt en uitleg gegeven. Projecten waren ook regentonnen, compostvaten, solidariteitswerkplaats, advertenties. Jaarprogramma 2012 ook aandacht voor fair trade, eventueel samen met Veghel. Klimaatbos-werkgroep ingesteld tbv. 8000 bomen op een ha.; lesbrief en buurt wil graag parkje krijgen. Naast gemeente financiert ook Rabo projecten.

HEET Haaren (12 leden, ontstaan op inititiatief van Huub Glas en John Vermeer van de werkgroep natuur en milieu) heeft intussen twee milieucafé’s georganiseerd in de twee jaar van bestaan. Zij heeft aandacht voor  plezier op de milieucafé’s, door gebruik van muziek en cabaret, waar ca. 80 mensen aanschoven. In november derde milieucafé en op elke derde donderdag van de maand kan men met vragen en ideeën terecht in het café. Men nodigt ook sprekers van buiten Haaren uit, b.v. politici van gemeente, provincie en rijk. Binnen de gemeenten Tilburg en Den Bosch zijn ook dit soort bijeenkomsten. Nu loopt project samen inkopen van zonnepanelen, waarbij de werkgroep ontzorgt voor de belangstellende burger. Gericht op 50 woningen; 35 mensen doen al mee.

Frits Staats van de gemeente Den Bosch meldt, dat er na het stoppen van LA 21 Den Bosch (door stop gemeentelijke subsidie) nog wel succesvolle organisaties in die sfeer zijn, zoals Mink en Natuur en Milieu. Gemeente wil de bestaande krachten bundelen via bijeenkomsten waarin de vraag gesteld wordt: Waar sta je voor en wat is je relatie met de burger en welke hulp heb je nodig. Momenteel komt de tweede sessie eraan en onderwerp is bevorderen van biodiversiteit en de eetbare stad. et blijkt dat Het   Het blijkt dat nogal wat organisaties elkaar niet kennen.

Conchita Torres van LA 21 Boxtel gaat in op het aspect maatschappelijke duurzaamheid. De werkgroep heeft enige jaren geleden het intiatief genomen voor De Smaak van Boxtel, een internationale kook- en eetclub in het VMBO-gebouw, waarmee vooral vrouwen van verschillende culturen uit hun geïsoleerde positie komen. De contacten met die culturen ontstaan op basis van persoonlijk contact. Het project loopt goed en bij evenementen wordt ook buiten het VMBO-gebouw gekookt en gegeten. Fair trade wordt nog niet consequent toegepast voor het koken. We proberen ook biologisch verantwoorde producten te gebruiken. Het project mag niet te duur worden voor de deelnemers. Er zijn nu twee kookboekjes samengesteld op basis van de bijeenkomsten en de eerste versie zit in de duurzame boodschappentas die eenieder vandaag meekrijgt.
Zo ontstond ook het Wereldkoor anderhalf jaar terug in het kader van de Internationale Vrouwendag. Veertig vrouwen doen mee en men treedt ook bij evenementen op.

 

 3. Discussie over toekomst van onze werkgroepen o.l.v. Joost van der Pluijm.

LA21 Uden had tot op heden ca. 15.000 € gemeentelijk budget per jaar, maar dat bedrag zal minder worden door de nieuwe methode van subsidieverstrekking. Ook LA 21 Boxtel had jarenlang dat budget, maar nu is het nog 10.000 €. Een goede relatie met de gemeente vinden beide groepen nodig. De inzet van de verantwoordelijk wethouder voor duurzaamheid is ook belangrijk om succesvollle projecten te realiseren binnen het budget.

LA21 Boxtel heeft Johan van de Biggelaar van de gemeente als secretaris en daar heeft zij duidelijk baat bij.  De gemeentelijke nota duurzaamheid is basis voor haar werk. Jaarlijks wordt een programma gemaakt en sinds kort ook een jaarverslag.

HEET Haaren heeft een eenmalige projectsubsidie van 5000 € van gemeente gekregen; tot op heden heeft het milieucafé niet veel gekost en de werkgroep werkt zuinig. Zij voert twee taken van het gemeentelijk beleidsplan uit en dat doet de werkgroep duidelijk voor minder kosten dan wanneer de gemeente dat zou doen (als ze daarvoor, met een ambtenaar in die sfeer, al tijd zou hebben). Recent heeft men een excursie duurzaamheid georganiseerd voor de mensen van de gemeentewinkel en dat geeft goede contacten. Gelden voor maatschappelijke projecten van de Rabobank worden ook ingezet.

Gemeente Veghel gaat op zoek naar mensen die projecten willen opzetten. Zij wil een (start)bijeenkomst die gemeente Den Bosch schetste gaan toepassen. De projecten moeten wel gebaseerd zijn op het beleidsprogramma van de gemeente, ook om budget ervoor te krijgen. Samen met gemeente Uden loopt het project verwijderen zwerfvuil.

LA 21 Uden krijgt soms mensen erbij doordat zij bij een project van LA21 betrokken waren. Praters en doeners.
HEET Haaren trekt mensen met het inzetten van de funfactor. Ook door projecten, zoals dat van de zonnepanelen, kom je in contact met nieuwe mensen.
LA21 Uden denkt dat zo’n werkwijze het vage idealistische image uit de zeventiger jaren kan verwijderen.

Gemeente Den Bosch pleit voor projecten in de sfeer van gezondheid en klimaat. LA 21 Uden pleit ervoor om als gemeenten en werkgroepen gelijkwaardig op te trekken.

-John Vermeer van (ook) de BMF wijst erop, dat samengewerkt zou kunnen worden met de werkgroepen van Transition Towns;  Joost meldt dat LA21 Boxtel  enkele projecten van  TT Boxtel financieel ondersteunt

Voorzitter Joost constateert dat enkele projecten goed liggen bij andere werkgroepen/gemeenten, maar is er ook een basis om samen projecten te ontwikkelen?  Hij stelt vast dat alle groepen en gemeenten informatie van hun projecten aan de andere groepen berschikbaar willen stellen. Eenieder wil elkaar informeren over het werkprogramma van 2012; snel informeren kan  elkaar versterken en nieuwe projecten bevorderen. Verder vindt men het een keer per jaar samenkomen beter werken dan uit uitwisselen van ideeën b.v. twee maal per jaar. BMF wil die samenwerking ook bevorderen. LA 21 Boxtel zal volgend jaar een voorstel doen hoe we zo’n bijeenkomst, met niet teveel deelnemers, kunnen organiseren. 

Voorzitter LA 21 Boxtel Betsie van der Sloot-Van der Heijden concludeert dat we een waardevolle uitwisseling van projecten en ideeën hebben gehad.

Gerard Buiks, lid werkgroep LA 21 Boxtel,

13-10-2011.

LA 21 en Discussieavonden.

Sinds jaar en dag organiseert de werkgroep LA21 dit soort bijeenkomsten om de duurzame ontwikkeling in onze gemeente verder te bevorderen.  In het kader van een duurzamer leefstijl komen dan nieuwe projecten die ook door anderen dan de werkgroep kunnen worden opgepakt aan de orde. Wanneer meer mensen kiezen voor een zuiniger omgaan met de aarde dan wordt ook het maximale effect uit de concrete projecten van verschillende instanties en huishoudens gehaald.

Zo hebben we jaarlijks overlegd met voorzitters van verschillende organisaties, incl. wijkraden, om samen te bezien welke projecten ook door hen zouden kunnen worden uitgevoerd. LA21 zet zich in om de deelname aan deze bijeenkomsten te verbeteren.

Verder organiseren we in het zicht van de gemeenteraadsverkiezing steeds een bijeenkomst met de politieke partijen om deze te stimuleren om meer duurzame projecten in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen. Deze vierjaarlijkse bijeenkomst is recent voorafgegaan door een discussieavond met verschillende Boxtelse organisaties in deze sfeer.

Een ander periodiek terugkerende  discussieavond is die waarin wij de duurzaamheidsmeter invullen van de Nederlandse commissie voor duurzame ontwikkeling. Dat doen we in een bijeenkomst met de gemeente en soms ook met vertegenwoordigers van politieke partijen. Op die wijze worden gemeenten ertoe gebracht meer na te denken  over een duurzaam beleid en vindt tegelijk een vergelijking plaats van het duurzaamheidsgehalte van die gemeenten. Bij voorgaande metingen is Boxtel steeds goed uit de bus gekomen.

Raadpleeg regelmatig deze website, hier worden de discussieavonden tijdig aangekondigd.

2012: Appelproeverij

2 jan

clip_image0013Appelproeverij tijdens het Herfstfestijn op zondag 7 oktober van 13.00 uur tot    16.00!

Het is de bedoeling dat inwoners Boxtel die een eigen boomgaard(je) hebben, met hun    appels en peren naar de unieke boomgaard bij het Gemeentehuis komen om de bezoekers te laten proeven van lekkere, vaak niet bekende soorten appels en peren. Doet u mee? U mag uw eigen fruit verkopen. Daartoe kunt u uw eigen tafeltje meebrengen of gebruikmaken van een deel van onze kramen.

Twee pomologen (fruitdeskundigen) zijn aanwezig om het meegebrachte fruit, waarvan de naam niet bekend is, te benoemen of wel onderzoek daar toe doen.
Wilt u deelnemen neem dan contact op met Gerard Buiks, tel. 0411675171  of Betsie van der Sloot, tel. 0411631503, betsie@vandersloot.demon.nl

Deze proeverij zal omlijst worden met live muziek. We hopen op een grote deelname.

Deze activiteit staat in het kader van het behouden en uitbreiden van hoogstamboomgaarden in de gemeente. Hoogstamboomgaarden vormen alle seizoenen van het jaar een lust voor het oog. Brabant kende in de vorige eeuw tot de ruilverkavelingstijd verschillende streekrassen. De meesten daarvan zijn teruggevonden en worden bewaard in collectieboomgaarden. Eén Brabants ras is nog steeds zoek, de Lieve Vrouwenappel. Dat ras werd volop verbouwd rond Drunen, Vlijmen, Den Dungen, Sint Michielsgestel. Het was een lekkere appel, maar omdat er flink gedund moest worden om goede vruchten te krijgen, is het ras vlot verdwenen toen arbeid duur werd. Ergens in de Langstraat, de Meierij of het Groene Woud zou nog een oude Lieve Vrouwenappel kunnen staan. Kent of heeft u (misschien) de LieveVrouwenappel?

Het wereldkoor gaat weer van start.

2 jan

wereldkoor1a-1

 

Na het goed ontvangen optreden tijdens de internationale vrouwendag op 8 maart in het Ursulagebouw, bleek er onder de deelnemende vrouwen veel belangstelling te zijn om door te gaan met het koor. Woensdag 23 juni hebben we daarom al een nieuwe bijeenkomst gehad.

Het koor bestaat uit ongeveer 20 vrouwen die uit bijna evenzoveel landen afkomstig zijn.Wij zingen liedjes uit al die landen: Nederlands, Engels, Spaans, Turks, enz…enz.. Het is uiteraard even oefenen op de uitspraak maar het is resultaat is geweldig. Bovendien heerst er een gezellige sfeer onderling waardoor het samen oefenen erg leuk is.

Wie je meedoen? Wil je misschien een keertje komen kijken? je bent van harte welkom! ) Naschrift: helaas, vanwege het overweldigend succes is het vanaf  februari 2013, niet mogelijk om nieuwe leden aan te nemen.

In september beginnen de repetities weer. Locatie Reginaplein 1 Boxtel.

Klik hier voor de teksten van de liederen die we momenteel repeteren.

 

15 maart viering Internationale vrouwendag met als thema: “Wij Wereldvrouwen”

2 jan

dscn2828klInternationale Vrouwendag stond en staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld.

Vrouwen beschikken over veel kwaliteiten en kunnen veel van elkaar leren. Er is een gezonde nieuwsgierigheid naar alles wat er in de wereld “te koop” is. Wereldvrouwen gebruiken hun invloed voor onderwerpen die er toe doen, maar kunnen zichzelf ook volledig wegcijferen in de zorg om anderen. Wereldvrouwen zijn vrouwen uit alle windstreken van de aarde. Samen vormen ze een kleurrijk gezelschap.

Tijdens de viering van dit jaar willen wij vrouwen graag met elkaar in contact brengen door middel van workshops. Tijdens het beoefenen van een activiteit komt een gesprek vaak vanzelf op gang. In dit gesprek kunnen wereldwijsheden worden uitgewisseld en ontstaan nieuwe vriendschappen.

Zaal geopend                                                     19:00

Aanvang programma                                     19:30

Aanvang workshops                                      19:45

Aanvang feest met opening wereldkoor

en internationale hapjes                               21:30

Afsluiting                                                          23:00

Georganiseerd door vrouwen voor vrouwen !

Lokale Agenda 21, KVO Boxtel, Vrouwencontact Liempde, Platform Integratie, Delta Stichting Welzijn

Internationale vrouwendag  2010 wordt financieel ondersteund door platform integratie en Lokale Agenda 21

Week van de Vooruitgang op 12 t/m 19 september 2010

2 jan

De Week van de Vooruitgang is de Nederlandse versie van de European Mobility Week, die een initiatief is van de Europese Commissie. De activiteiten worden ondersteund door allerlei instanties waaronder ministeries. De coördinatie van de week is in handen van Milieudefensie.

Lees meer op www.weekvandevooruitgang.nl

In Boxtel is in dit kader op 11 september op de parkeerplaats Oosterhof een actie gehouden waarbij de automobilisten hun bandenspanning konden laten testen. Daarbij zijn 56 auto’s gecontroleerd. 60% bleek onderspanning te hebben. indien alle banden op de juiste spanning worden gebracht, zou dit per jaar 403 kg CO2 en 539 Euro uitsparen. Lees het volledig overzicht hier.

Op 18 september 2010 is er een uitprobeerdag met elektrische voertuigen gehouden op de markt in Boxtel. Lees hier meer over dit interessant initaitief.

 

 

2012: Het Wereldkoor van Lokale Agenda 21 blijft actief!

2 jan

wereldkoor1a-1

 

Overzicht oefenavonden 2012:

Alle oefenavonden zijn in de Walnoot, Reginaplein 1 om 19.30 uur.

vrijdag 31 augustus oefenavond aanvang 19.30 uur in de Walnoot

vrijdag 7 september oefenavond aanvang 19.30 uur in de Walnoot

vrijdag 21 september oefenavond aanvang 19.30 uur in de Walnoot

woensdag 26 september oefenavond aanvang 19.30 uur in de Walnoot

vrijdag 28 september opname kindercd in kerk van Lennisheuvel aanvang 18.45 uur

maandag1oktober opname kindercd in kerk van Lennisheuvel aanvang 18.45 uur

vrijdag 26 oktober oefenavond aanvang 19.30 uur in de Walnoot

vrijdag 16 november oefenavond aanvang 19.30 uur in de Walnoot

vrijdag 30 november oefenavond aanvang 19.30 uur in de Walnoot

vrijdag 14 december oefenavond aanvang 19.30 uur in de Walnoot

 

Optredens wereldkoor:

maandag 3 september 19.00 uur Cello-gebouw naast gemeenschapshuis De Rots.

zaterdag 15 september: vanaf 20.00 uur optreden bij de start van Boxtelse Uitmarkt in het Podium Boxtel (Sint Lucas).

woensdag 19 september 19.00-22.00 uur het 40-jarig jubileum van Molenweide. Achterberghstraat Boxtel

zondag 30 september “OOST-dag” rondom winkelcentrum Oost en de Rots.

dinsdag 18 december namiddag voor de ouderen van Liempde (KBO) in de Punder, Dorpsstraat 37 Liempde.

 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via e-mail aan betsie@vandersloot.demon.nl of breng je mee naar de oefenavond.

2012: Duurzame tip van de week

2 jan

Weg met de grote afvalemmer!

Staat in uw keuken nog een grote afvalemmer, dan is de kans groot dat daarin ook nog veel GFT, papier en plastic terecht komt.  Vervang de grote afvalemmer door een kleinere met twee compartimenten, een voor afval en een voor GFT. Doe in de grote afvalemmer dan de plastic heroes-zak, en zet deze op een goed bereikbare plaats, samen met een bak voor het oud papier. Leeg het GFT bakje minimaal elke twee dagen in de groene GFT container. Doe onder in de GFT container wat karton of proppen krantenpapier zodat deze geheel geleegd wordt. U zult het merken, veel minder afval, en het scheiden van GFT, plastic en papier gaat een stuk gemakkelijker. Dus, Weg met de grote afvalemmer!