Archive | Archief RSS feed for this section

2011: Tekenwedstrijd Nacht van de Nacht

1 jan

Lokale Agenda 21 organiseert ter gelegenheid van de Nacht van de Nacht wederom een schrijf- tekenwedstrijd voor basisschoolkinderen in de gemeente Boxtel. De wedstrijd is speciaal voor kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen worden gevraagd om hun verhaal, tekening of een gedicht, uiteraard met het thema Nacht van de Nacht, toe te sturen naar la21c.torres@gmail.com of op papier af te geven in het gemeentehuis. Zorg dat de inzending is voorzien van naam en telefoonnummer en uiterlijk dinsdag 15 november 2011 is ingeleverd. Er zijn leuke prijsjes te verdienen! Een deskundige jury bekijkt de inzendingen. Lokale Agenda 21 heeft alle basisscholen in Boxtel aangeschreven om zoveel mogelijk leerlingen te bereiken.

De Nacht van de Nacht wil mensen bewust maken van lichtvervuiling en van de mogelijkheden om deze vorm van vervuiling terug te dringen. Nederland kent maar weinig echt donkere plekken. Sterker nog; Nederland behoort tot de landen met de meeste lichtvervuiling. Met de Nacht van de Nacht willen we mensen laten genieten van de donkere nacht en dit onderwerp breed onder de aandacht brengen. Voor meer informatie bezoekt u de website www.laathetdonkerdonker.nl.

2011: Tekenwedstrijd Nacht van de Nacht

1 jan

Lokale Agenda 21 organiseert ter gelegenheid van de Nacht van de Nacht wederom een schrijf- tekenwedstrijd voor basisschoolkinderen in de gemeente Boxtel. De wedstrijd is speciaal voor kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen worden gevraagd om hun verhaal, tekening of een gedicht, uiteraard met het thema Nacht van de Nacht, toe te sturen naar la21c.torres@gmail.com of op papier af te geven in het gemeentehuis. Zorg dat de inzending is voorzien van naam en telefoonnummer en uiterlijk dinsdag 15 november 2011 is ingeleverd. Er zijn leuke prijsjes te verdienen! Een deskundige jury bekijkt de inzendingen. Lokale Agenda 21 heeft alle basisscholen in Boxtel aangeschreven om zoveel mogelijk leerlingen te bereiken.

De Nacht van de Nacht wil mensen bewust maken van lichtvervuiling en van de mogelijkheden om deze vorm van vervuiling terug te dringen. Nederland kent maar weinig echt donkere plekken. Sterker nog; Nederland behoort tot de landen met de meeste lichtvervuiling. Met de Nacht van de Nacht willen we mensen laten genieten van de donkere nacht en dit onderwerp breed onder de aandacht brengen. Voor meer informatie bezoekt u de website www.laathetdonkerdonker.nl.

2011: De Smaak van Boxtel.

1 jan

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar om deelnemen aan “De Smaak van Boxtel”.

Samen koken, samen eten. Dat brengt mensen in Boxtel dichter bij elkaar!

U kunt zich nog inschrijven voor woensdag 14 december 2011.

 

2011: 10 oktober Dag van de duurzaamheid.

1 jan

Lokale Agenda 21 besteedt op gepaste wijze aandacht aan de Dag van de duurzaamheid. Er is een netwerkdag georganiseerd voor actieve duurzaamheidsgroeperingen in de regio waarin onderling goede ervaringen en suggesties zijn uitgewisseld. Vanaf 15 uur hield Prof. Ir. Willie Peijenburg (oud-inwoner van Boxtel) een openbare lezing met de titel “Naar een duurzame leefomgeving, perspectief op duurzaam handelen” met aansluitend een borrel. Plaats van handeling was het Gemeentehuis Boxtel. De 40 belangstellenden, waaronder wethouder Peter van de Wiel, kregen een interessante en leerzame uiteenzetting te horen over de ontwikkelingen van de laatste decenia inzake het gebruik van giftige stoffen en belasting van het leefmilieu.

2011: Boodschappentas

1 jan

Tijdens het  Herfstfestijn welk op 3 oktober wordt gehouden in het centrum van Boxtel, zal Lokale Agenda 21 aanwezig zijn met een informatiestand. Tevens zal daar voor het eerst de duurzame boodschappentas worden uitgereikt aan het publiek. LA21 heeft een boodschappentas laten vervaardigen waarin het logo is gedrukt alsook enige “regels om bewust boodschappen te doen”. Doel is vooral het terugdringen van het gebruik van plastictassen zoals die steeds door de winkels worden aangeboden.

2011: Duurzaam bouwen

1 jan

Belangstellenden voor duurzaam bouwen en wonen,energiebesparing en energie-opwekking kunnen terecht op www.duurzameburen.nl. Het is een internetforum van ODE (Organisatie voor Duurzame Energie)., die de belangen behartigt van particuliere eigenaren van zonnepanelen en windmolens.
Op www.duurzameburen.nl is  bijvoorbeeld op een kaart te zien waar buren wonen die hun ervaringen willen delen. Er is ook een pagina waarop (duurzame) buren energiegebruik kunnen  vergelijken. Zo is voor vergelijkbare huizen soms te achterhalen welke maatregel het beste heeft uitgepakt. Desgewenst kun je de buren e-mailen om meer te weten te komen.

2011: De smaak van Boxtel

1 jan

De cyclus 2010-11 is inmiddels afgerond. Wij kijken terug op een succesvolle activiteit waarbij alle avonden druk bezocht werden en er een aantal extra avonden werden ingelast op verzoek van diverse instellingen en verenigingen. De nieuwe data voor 2011-2012 zijn inmiddels bekend. Kijk daar voor en ook voor meer info over opzet en kosten op de button ” De samaak van Boxtel”in de rechterkolom.

2011: 10 oktober Dag van de duurzaamheid

1 jan

Lokale Agenda 21 besteedt op gepaste wijze aandacht aan de Dag van de duurzaamheid. Er wordt een netwerkdag georganiseerd voor actieve duurzaamheidsgroeperingen in de regio. Vanaf 15 uur houdt Prof. Ir. Willie Peijenburg (oud-inwoner van Boxtel) een openbare lezing met de titel “Naar een duurzame leefomgeving, perspectief op duurzaam handelen” met aansluitend een borrel. Plaats van handeling is het Gemeentehuis Boxtel en belangstellenden zijn voor dit onderdeel van het programma uitgenodigd.

Komt u ook?

2011: Netwerkbijeenkomst Duurzame Ontwikkeling

1 jan

Netwerkbijeenkomst Duurzaamheidsinitiatieven 2012

Op 22 oktober vond de tweede netwerkbijeenkomst plaats, dit maal georganiseerd door LA21 Uden.

Aanwezig waren vele duurzaamheidswerkgroepen uit de regio:

 Veerkrachtig Schijndel

Fairtrade Schijndel

Gemeente Schijndel

Fairtrade Oss

Transition Town Den Bosch

HEET Haaren

Vrijwillig Landschapsbeheer Uden,

VLU / Kersenboomgaard Uden

gemeente Uden

en uiteraard LA21 BOxtel en LA21 Uden.

 Na de opening door LA21 Uden -voorzitter Jose Louwers kreeg wethouder Marcel Delhez van Uden het woord; hij heette iedereen welkom. Hij benadrukte dat duurzaamheid geen linkse hobby is, maar van ons allemaal. “Sterker nog het is onze toekomst. De bijeenkomsten dienen om leren van elkaars werk en om elkaar te motiveren en worden door de deelnemers eerg gewaardeerd. Volgend jaar zal Veerkrachtig Schijndel de organisatie op zich nemen.

***

Netwerkbijeenkomst 2011. 

Op 10 oktober jl, heeft LA21 een netwerkbijeenkomst georganiseerd in de raadzaal te Boxtel.

Aanwezig waren andere duurzaamheidswerkgroepen uit de regio:HEET/LMNH Haaren, functionarissen gem. Den Bosch, Fairtrade Schijndel, functionarissen gem. Veghel, LA 21 Uden en uiteraard de leden van LA21 Boxtel.

Na de broodjeslunch verwelkomt Betsie Van der Sloot, voorz. van de werkgroep LA 21 Boxtel, eenieder. Het 15-jarig bestaan van de werkgroep was aanleiding voor het organiseren van deze netwerkbijeenkomst op deze Dag van de Energie.

Wethouder Peter van der Wiel van de gemeente Boxtel spreekt zijn waardering uit voor de werkgroep LA 21 Boxtel, die in 2010 niet minder dan 30 activiteiten uitvoerde. Ook al zijn er nog maar weinig van die werkgroepen over in het land, in Boxtel is zij heel zichtbaar en actief. Dat past bij een gemeente die duurzaamheid als speerpunt van beleid heeft gekozen. Ook omdat duurzaam handelen verder gaat dan de gemeentegrens is deze netwerkbijeenkomst een goede zaak. Lees in het verslag onder button “meer activiteiten” over de informatiewisseling tijdens deze bijeenkomst.

2011: Boodschappentas

1 jan

Tijdens het  Herfstfestijn welk op 3 oktober wordt gehouden in het centrum van Boxtel, zal Lokale Agenda 21 aanwezig zijn met een informatiestand. Tevens zal daar voor het eerst de duurzame boodschappentas worden uitgereikt aan het publiek. LA21 heeft een boodschappentas laten vervaardigen waarin het logo is gedrukt alsook enige “regels om bewust boodschappen te doen”. Doel is vooral het terugdringen van het gebruik van plastictassen zoals die steeds door de winkels worden aangeboden.