Archive | Lokale Agenda21 RSS feed for this section

Doelstelling van LA21

16 apr

Welkom op de website van de Lokale Agenda 21.

Wij geven u graag meer informatie over onze motivatie, geschiedenis en vooral onze activiteiten.

LA21 is een werkgroep die gevormd wordt door een aantal enthousiaste vrijwilligers uit Boxtel. Wat ons bindt is de betrokkenheid bij het welzijn van de Boxtelse samenleving. Daarbij is de focus vooral gericht op de bescherming van ons milieu en het bevorderen van duurzaamheidsbesef bij de inwoners, bedrijven en organisaties van Boxtel.

LA21 heeft haar doelstellingen als volgt verwoord:

  • Lokale Agenda 21 werkt aan duurzame ontwikkeling die aansluit bij de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
  • Duurzaamheid in de 21ste eeuw op de agenda en in de belangstelling houden in de gemeente Boxtel.
  • Samen met burgers in Boxtel concrete projecten op het gebied van duurzaamheid realiseren.
  • Steeds weer andere doelgroepen uit de Boxtelse samenleving bij het streven naar duurzaamheid betrekken.

LA21 dankt zijn naam de duurzaamheidsconferentie in Rio de Janeiro 1992. Aldaar werd besloten dat een duurzame ontwikkeling niet een zaak kon zijn van alleen landen en regeringen  maar dat ook lokale groepen activiteiten moesten ontplooien en dus een Lokale Agenda. In Boxtel is die oproep verstaan en ter harte genomen.  In maart 1996  is een werkgroep opgericht die op Lokaal niveau een Agenda voor de 21ste eeuw te hand nam onder de naam Lokale Agenda 21.

Tot vandaag is er sprake van een continue inzet van vrijwilligers die (met ondersteuning van de gemeente Boxtel) een hoeveelheid aan acties heeft geïnitieerd. Voorbeelden zijn: het regentonnenproject, 2000 bomen in 2000, het composteringsproject, de tellingen van eko-producten in supermarkten, smaak van Boxtel, bevordering streekproducten, lezingen, filmavonden enz..

Op deze website kunt u meer te weten komen over de actuele acties.

Bent u zich bewust van de noodzaak tot actie en verandering? Wilt u ook iets doen met uw zorg en betrokkenheid? Wellicht doet u hier ideeën op die u in uw persoonlijke omgeving kunt toepassen. Mocht u een stap verder willen gaan en actief willen worden, neem contact op met een van onze leden. De gegevens vindt u onder “contact”.

Uw belangstelling is belangrijk voor ons.

Betsie van der Sloot –van der Heijden

Voorzitter  werkgroep Lokale Agenda 21

 

Leden van Lokale Agenda 21

2 jan

ledenla212

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter: Betsie van der Sloot-van der Heijden

Betsie@vandersloot.demon.nl

0411-631503

Contactpersoon voor: algemene zaken, de smaak van Boxtel, internationale

vrouwendag en warme truiendag.

Secretaris: Johan van de Biggelaar

0411-655281

Contactpersoon voor: samenwerkingsrelaties, organisatie en voorlichting.

 

Lid:               Gerard Buiks

Buiksbeckers@freeler.nl

0411-675171

Contactpersson voor: discussie- en overlegactiviteiten.

Lid:               Richard Permentier

Richardpermentier@hotmail.com

0411-682541

Contactpersoon voor: financiele zaken, filmavonden, opschoondag en de

week van de vooruitgang.

Lid:               Joost van der Pluim

info@innowater.nl

0411-682018

Contactpersoon voor: het project composteren en incidentele projecten.

Lid:                  Conchita Torres

la21c.torres@gmail.com

Conctactpersoon voor: website en incidentele projecten.

 

Uw vragen en suggesties zijn welkom bij alle leden van de werkgroep.

Bij twijfel omtrent de juiste contactpersoon kunt u altijd bellen of mailen met de secretaris.