Archive | Duurzame energie RSS feed for this section

Warme truiendag 12 februari 2011

2 jan

SONY DSCOp de warme truiendag wordt de aandacht erop gevestigd dat de verwarming een graadje lager kan indien men zich warmer kleedt. Een graad lager betekent 7% minder energieverbruik en dus 7%minder CO2-uitstoot. Het is goed om op deze eenvoudige manier ook een steentje bij te dragen.

De gemeente Boxtel probeert om op zoveel mogelijk manieren mee te werken aan duurzaamheid       waarbij het klimaat op dit moment erg actueel is. Nederland heeft internationale afspraken gemaakt om hier samen werk van te maken. Het is goed als scholen ook een steentje bij te dragen.

SONY DSCMeer informatie is via Internet te lezen op de site  www. warmetruiendag.nl

Mocht jullie school deelnemen dan zouden wij het graag horen zodat we de pers kunnen benaderen om verslag te doen van de activiteiten op de school.

Voor meer informatie kunt u terecht bij

werkgroep Lokale Agenda 21,

Betsie van der Sloot,

e-mail betsie@vandersloot.demon.nl

Boxtel heeft grootschalige installaties nodig

2 jan

energy2ENERGIE: Boxtel heeft grootschalige installaties nodig! 

Doelstellingen genoeg: nu naar lokale actie.

De (inter)nationale doelstellingen zijn 20% energiebesparing in 2020 en 20% van de energie dient dan op duurzame wijze opgewekt te zijn. Gezien deze behoorlijke ambities is het essentieel dat er actie komt en op alle niveau’s: het rijk, de provincies, de gemeenten, de bedrijven, de burger. Gelukkig gebeurt er wel wat, al gaat het langzaam: de media staan bol van de tips voor energiebesparing, het kabinet trekt meer geld uit voor windenergie, er is weer subsidie voor zonne-energie, enzovoorts. Lokale Agenda 21 ondersteunt actief de acties en maatregelen om deze doelstellingen te realiseren.

Startsein in Boxtel.

energieMaar wat worden de acties in Boxtel ten aanzien van energie?

Gaan wij een significante bijdrage leveren? De Nota Duurzaamheid van Boxtel onderschrijft bovengenoemde doelstellingen. Er moet nu een plan komen. Hoe doen we het: met isolatie, zon, wind, biomassa, warmte-koude opslag? Er is technologie genoeg en op een schaal die hier past. De vraag is, hebben we de wil om ons ervoor in te zetten. En wie neemt welke initiatieven: de gemeente, de bedrijven, de wooncorporaties, de inwoners?

De  stappen.

In het Trias Energetica model, zijn er 3 stappen:

1.      Energiebesparing om de vraag te verminderen.

2.      De resterende vraag wordt zo veel mogelijk met duurzame energie opgewekt.

3.      De vraag die niet duurzaam geproduceerd kan worden blijft komen van conventionele bronnen zoals kolencentrales: in deze stap worden deze methoden efficiënter gemaakt.

Energiebesparing in Boxtel: de plannen tot nu toe.

In de Nota Duurzaamheid van de gemeente staan een aantal acties gericht op energie. Zo gaat woningcorporatie St.Joseph de woningen verbeteren. De gemeente en het rijk willen komen met assistentie voor woningbezitters o.a. door financieringsmogelijkheden aan te bieden.

Overigens is het goed te weten dat het verbruik van elektriciteit nog steeds stijgt als gevolg van onze stijgende welvaart. In eerste instantie moet de besparing deze stijging tot stand brengen alvorens te kunnen ombuigen in een daling.

Duurzame energie opwekken: het aandeel in Boxtel is nog zeer klein.

Kleinschalige toepassingen van duurzame energie zijn in Boxtel niet onbekend. Zo is zonne-energie niet weg te denk uit de Boxtelse skyline, vooral in de wijk In Goede Aarde. Maar al die honderden pv-panelen (voor stroom) en collectoren (voor warm water) leveren slechts 0,1% van het verbruik, terwijl wij 20% moeten bereiken 2020. Daarnaast zijn er in Boxtel enkele toepassingen van warmte-koude opslag zoals bij VDL en bij Prinsenlant. Er is een lange weg te gaan, waarbij het duidelijk is dat wij de doelstellingen niet zullen halen zonder relatief grotere installaties voor het benutten van biomassa, zon en wind te bouwen. Op dit gebied loopt Boxtel niet voorop. Er zijn andere Brabantse gemeenten die verder zijn met beleid en concrete acties.

Om de 20% te halen in 2020 moet een concreet plan uitgewerkt worden met de nodige voortvarendheid en durf. Een aantal initiatiefnemers hebben een presentatie gemaakt met een haalbaar scenario.