Archive | december, 2012

Thuis composteren, een zinvol plezier!

31 dec

IMG_3060Van uw tuinresten en plantaardige keukenresten kunt u prima zelf compost maken, het zwarte goud voor uw tuin! Het is ook nog goed voor het milieu omdat centrale verwerking en veel transportkilometers niet meer nodig is. Omdat de kwaliteit van GFT vaak onvoldoende is, komt het merendeel toch nog bij de vuilverbranding terecht. Dat is zonde en niet goed voor het milieu. Door thuis  te composteren maakt u de cirkel rond op eigen terrein, net als in de natuur. Dat maakt thuiscomposteren de meest duurzame oplossing, een zinvol plezier!

Wanneer is thuis composteren voor mij geschikt?

In principe altijd, voor elke situatie is er een geschikt systeem. Maar het wordt wel eenvoudiger als u plaats heeft voor een compostbak in de tuin, en de compost daar ook kan gebruiken. Hoe meer tuin- en plantaardige keukenresten u heeft, des te interessanter wordt het!  Thuis composteren is geschikt voor u als u duurzaamheid en kringloop tuinieren hoog in het vaandel heeft staan.

Is thuis composteren moeilijk?

Nee, composteren is even ‘moeilijk’ als een eenvoudig kookrecept. In de natuur gebeurt het vanzelf. Met deze site geven wij alle benodigde informatie over hoe u het beste kunt composteren. Ook geven wij regelmatig cursussen, die op ozde agenda staan vermeld

Bij de kinderboerderij te Boxtel (Apollopad 1) is een demonstratieplaats en informatiecentrum thuis composteren ingericht. Op deze site vindt u ook al het foldermateriaal. Ook op de Kleine Aarde is verdere informatie verkrijgbaar

IMG_2293

Kost zelf composteren veel tijd?

Nee, het belangrijkste is om enkele gewoonten bij het tuinieren te veranderen, met name het fijn maken van materialen,het mengen van groene en bruine materialen.  Het onderhoud van het compostsysteem zelf duurt hooguit 5-10 minuten per week. Het oogsten van de compost (ca 2 keer per jaar kan ins ca een half uur gebeuren. Tuinieren is een inspirerende bezigheid, en composteren is daar zeker een inspirerend onderdeel van!

Wat heb ik er voor nodig, hoe kom ik aan de juiste compostbak?

Wat u nodig heeft is een compostbak die past bij uw situatie (zie compostsystemen). De Gemeente Boxtel heeft de maand ‘Mei compostmaand’ een actie voor de uitgifte van compostsystemen (verwijzing naar site en blad van gemeente)

Vragen?

Heeft u aanvullende vragen dan kunt u in Boxtel een mail sturen naar de compostmeesters. Als u een mail stuurt naar ….@…… met uw vraag, e-mail adres en telefoonnummer dan wordt u benaderd door een van onze compostmeesters. Kijk ook naar de rubriek ‘veelgestelde vragen’

 

Wel en niet in de compostbak

31 dec

Regel 1 is: de compostbak eet vegetarisch!

Doe alleen plantaardige keuken- en tuinresten in de compostbak. Doe fruitresten in een kuiltje in de compostbak en dek heet direct af met ander materiaal in de compostbak. Dit vermindert het aantal fruitvliegjes. Deze zijn onschuldig, maar kunnen wel hinderlijk zijn.

Uit de keuken

Gebruik in de keuken een apart emmertje voor het materiaal voor de compostbak. Zet dit op een goed bereikbare plaats. Licht uw huisgenoten goed in hoe dit emmertje te gebruiken. Snijdt grotere delen in de keuken al kleiner, denk aan snijbloemen, citrusschillen. Probeer natuurlijk zo min mogelijk plantaardig voedsel weg te gooien. Koop en kook daarom op maat.

Groente-, aardappel- en fruitresten

Deze kunnen prima inde compostbak. De zeer kleine hoeveelheden funghiciden en pesticiden die mogelijk in de schillen aanwezig zijn,storen het compostproces nauwelijks, en worden afgebroken in de compostbak. Vooral de compostwormen zijn dol op fruitresten!

Koffiedrab en -filter

Ook deze kunne geheel in de compostbak. De compostworm is eveneens dol op koffiedrab. Het filterpapier wordt ook geheel gecomposteerd

Tafelresten

Allen kleine hoeveelheden. Heeft u grotere hoeveelheden, maak deze dan los en spreid dan los inde compostbak en meng deze direct om. Vermijd grote hoeveelheden vet en jus. kleine hoeveelheden vleesresten zijn acceptabel, maar geen grote stukken vlees. vis.

Brood

Brood is prima, maar snipper het wel in kleinere stukjes. Grotere stukken brood geven een plaatselijke verdroging in de compostbak. Kleine hoeveelheden vlees/kaasresten mogen.

Eischillen/schelpen

Prima voor inde compostbak, ze vormen een goede kalkbron voor in de compost, Maak deze eerst fijn.

Papier/karton

Keukenpapier, karton, papieren zakdoekjes etc. kunne uitstekend in de compostbak. Maak  papier/karton fijn.

Snijbloemn/balkonplanten

Snijd deze fijn.

Kooivulling van cavia/hamster (planteneters)

Deze vormen prima materiaal voor de compostbak. De uitwerpselen bevatten veel voedingsstoffen en het hooi/stro vormen goede ‘bruine materialen). Ook onderliggende kranten kunnen worden mee gecomposteerd.

As van onbehandeld hout

de as van de kachel/BBQ kan in de compostbak en vormt een bron van mineralen voor de compost. Het gaat dan alleen om as van onbehandeld hout.

Uit  de tuin

Gazongras

Laat waar her kan uw grasmaaisel op het gazon liggen (mulchmaaien). Het gras composteert dan gewoon inde grasmat. Er zin speciale grasmaaiers, mulchmaaiers die het gras zo fijn maaien dat hetvrijwel onzichtbaar wordt. voorkom ook te veel groei van gras door overbemesting. Gras is ‘groen materiaal’. Meng 3 delen gras met  1 deel houtering, bruin materiaal (takjes, stro, herfsbladeren) en meng het met de bovenste laag in de compostbak. Voorkom dikke plakkaten gras in de compostbak.

Heeft u veel gazon spaar dan in de herfst een flinke hoeveelheid herfstblad in een grote korf.

Haagscheersel

Hedera, Liguster, taxus zijn goed composteerbaar. Haagbeuk, eikenblad  en notenblad composterenwat moeilijker, meng dit als het kan op met gras. Conifeer (en andere harshoudende soorten ) en laurier zijn moeilijk composteerbaar. Vermijd grote hoeveelheden in een keer.

Haksel het haarscheersel eventueel met bijvoorbeeld de grasmaaier. Dit versnelt de compostering aanzienlijk en u kunt veel meer haarscheersel inde compostbak kwijt.

Onkruid

Schud het onkruid goed uit zodat de meeste grond ervan af is. De eerste zaden gaan dood in de compostbak door de hoge temperaturen. Doe de onkruidresten daarom midden in de compostbak, daar is het het warmst. Vermijd wortelstokonkruiden als zevenblad, brandnetel etc. Leg deze eerst op een zonnige plaats en laat deze volledig uitdrogen.

Resten van de moestuin

Knip deze eerst in stukken. Vermijd zieke planten.

Twijgen en takken

Bent u aan het snoeien. Verwijder dan vervolgens eerst de dunnere zijtakken van de dikkere hoofdtakken, Verklein de ‘dunne fractie met een heggenschaar of motormaaier, alvorens het in de compostbak te doen. Verklein de dikker fractie met een knipschaar of hakselaar (tot 3-4 cm). Meng deze eerst op met groen materiaal alvorens het in de bak te doen. Zaag de allerdikste takken in stukken van 30-40 cm en laat deze drogen voor uw kachel, of geef dit hout weg aan een kennis met een kachel.

Bladeren

Bladeren, ook herfsbladeren zijn goed composteerbaar. Beukenbladeren en eikenbladeren composteren wat langzamer. Grote hoeveelheden notenbladeren kunnen soms het compostperroces verstoren. Herfstbladeren bevatten weinig stikstof en moeten daarom goed worden gemengd met groene materiaal zoals gras.  Een andere methode is bladcomposteren Dit duurt wat langer, maar geeft ook zeer mooie potgrond.

Heeft u in een keer meer tuinresten dan in de compostbal kan, leg dan een wachthoopje aa. Die het materiaal dat u niet kwijt kunt in een korf van bijvoorbeeld een stuk gaas. DE verse inhoud inde compostbak zal snel in volume afnemen. Doe als er weer plaats is de inhoud van de wachthoop in de compostbak.

Bioplastics

Er zijn tegenwoordig bioplastics gemaakt uit zetmeel. De afbraak ervan in de compostbak gaat langzaam. Snijd/knip  het in kleine stukjes.

 Niet in de compostbak mogen:

Alles wat niet organisch is en niet afbreekt mag niet in de compostbak. Verder mogen niet:

papier met kleurenopdruk,

Glossy tijdschriften bevatten te veel kleurstoffen. Dat hoort bij het oud papier.

Zieke planten met name de fytoftera van tomatenplanten is berucht.

Dierlijke eiwitten en vetten

vlees, vis, eieren, jus, uitwerpselen van vleesetende dieren. dit is vooral uit gezondheidstechnisch oogpunt

Kattenbakgrind. Dit verteert niet en stoort het compostproces

 Veegzand

Doe het veegzand van terras etc. niet in de compostbak. Het verstopt de poriën in de compost te veel en voegt aan de compost niets toe. Doe het veegzand terug op een plek in de tuin waar het niet zichtbaar is. Doe het veegzand niet in de grijze container, want dan weegt het mee als ’afval’!

 

Compostsystemen en -methoden

31 dec

De eerste stap is om vast te stellen welke manier van composteren en compostsyteem het beste bij u past. Dit hangt af van de hoeveelheid materiaal dat u wilt gaan composteren en hoeveel plaats u er voor over heeft.

De basisregels gelden voor alle manieren van composteren, tenminste als men vooreen snelle compostering gaat.

De volgende compostmethoden komen aan bod.

 1. composteren in hopen
 2. twee/driebakscomposteren
 3. bladcomposteren
 4. eenbaks composteren
 5. kuilcomposteren
 6. wormencompostren
 7. bokashi

De keuze van het compostsysteem hangt af van vooral de tuingrootte (hoeveelheid tuinresten) en de beschikbare plaats voor de compostering

Starten met composteren

U kunt composteren het beste starten in de warmere perioden van het jaar, vooral in het voorjaar. Het compostproces is immers afhankelijk van de temperatuur. in het voorjaar komt er ook voldoende te composteren materiaal vrij. Hoewel de compostering vanzelf opstart, helpt het om al wat actieve compost, liefst met de compostwormen onder in het systeem te doen. Leg dat in een hoopje en doe daar boven op een mengsel van te composteren materiaal.   Zorg dat u het eerste mengel goed fijn maakt en eventueel doormengt met gras, stalmest of smeerwortel. Deze stikstofrijke en mineraalrijke materialen versnellen de compostering. Gebruik van ‘compostsstarters’ is niet nodig.

Duur van compostering

De duur van compostering is afhankelijk van de voeding, temperatuur en omstandigheden. Doorgans duurt de eerste fase circa 4-6 maanden. De compost is half verteerd, en bevat nog  houterige bestanddelen. De tweede fase, waarin rulle compost kan ontstaan, duurt ook ca 4-6 maanden. Er kan dus een tot twee maal per jaar geoogst worden.

Veel plaats en een tuin van meer dan 1500 m2: composthoop

composteren in hopen

De beste methode is daarbij de compostering in een hoop. Het principe is eenvoudig

- Kies een plek in de schaduw doe goed bereikbaar is

- maak de composthoop 3 meter breed en ca 2,5 meter hoog De lengte hangt af van  w tuingrootte

- zorg voor een gelijk deel in de lengterichting ernaast (rijpingshoop)

- graaf een gat in de grond van ca 20 cm en vul deze met stro, houtsnippers.

- meng de eerste hoeveelheid door met stalmest, kippenmest en/of smeerwordtelbladeren. Dit versnelt het opstarten van de compostering

- vul de composthoop in een driehoek met een zo groot mogelijke hoogte en werk vervolgens in de lengterichting

- Is de composthoop vol of na 6 maanden, zet dan de hoop om naar het andere ‘rijpingscompartiment. Meng het goed door,, voeg indien nodig vocht toe. Verrijk de compost eventueel met kippen paarden of koemest.

- dek de rijpingshoop af met worteldoek, vooral in de winter.

aanvullende tips: vooral herfstbladeren goed opmengen met andere organische mest. Herfstblad bevat nauwelijks stikstof, dat met andere mest aangevuld moet worden. (emmers kippenmest per m3, 3-6 emmers per m3 koeien of paardenmest.

ca 3 m2 plaats tuin 750-1500 m2:

twee/driebaks compostsysteem

Voor deze tuingrootte is een twee- of driebakssysteem ideaal. Zoek ook hier een plek inde schaduw op een goed doorlatend stuk grond. Zorg voor een goede werkruimte voor het compost systeem zodat u er met een kruiwagen bij kunt en de compost van omscheppen.

Maak compartimenten van ca 1,2 m lang 1 meter breed en 1,2 meter hoog. Dit kan met een zelfbouwsysteem of een gekocht pakket. Maak de voorkanten demontabel zodat u de compost eruit kunt scheppen. Zorg voor een afdekking van het tweede en eventueel derde compartiment

Ga als volgt te werk:

1.  doe vers materiaal in een bak, en niet in meerdere bakken. Geef deze bak de naam VULBAK.   Doe onder in de vulbak eerst een laag goed doorlatend houterig materiaal van ca 10 cm. Meng in de eerste laag wat compost uit een andere systeem (liefst met compostwormen er bij, en meng in de laag daarboven wat stal- of kippenmest door het verse materiaal. Vul de bak volgens de algemene basisregels.  Als u in het beging een beste kippen- koeienmest of compost toevoegt, slaat het compostproces sneller aan.

De inhoud van de vulbak zal telkens weer snel slinken en lekker warm worden

 1. de omzetting. Merkt u dat de vulbak vol begint te raken en de inhoud niet meer slinkt (ca na 3-4 maanden) dan is het tijd voor de eerste omzetting. Verwijder de voorkanten van de vulbak en een lege bak Deze noemen wij de rijpingsbak. Gebruik een mestvork en doe de inhoud van de vulbak in de rijpingsbak. In de vulbak zult u lagen aantreffen. Meng deze goed met e=elkaar, schud geplette lage goed uit als u de rijpingsbak vult. Komt u grote droge lagen tegen bevochtig deze dan goed met water.  Heeft u in de buurt een bron van kippen, paarden of rundermest, dan kunt u eventueel de compost daarmee verrijken (ca 2 emmers kippenmest per m3 compost, of 4 emmers koe-paardenmest per m3 compost). De vulbak is weer gereed voor gebruik. Dek de rijpingsbak af met planken zodat de regen er niet meer opkomt. Half rijpe compost kan te veel water opnemen
 2. 3. De rijping. De compost in de rijpingsbak zal de komen dagen warm worden(zeker als u aanvullend kippen ,paarden- of koemest heeft toegevoegd). in de rijpingsfase (4-6 maanden) zullen vooral ook de houtige delen worden afgebroken.
 3. (optioneel) de tweede omzetting. Heeft u een derde compartiment, dan kunt u, als de vulbak weer vol is, de inhoud van de rijpingsbak nogmaals omzetten. dit is echter niet noodzakelijk.

Kuilcompostering

Een zeer eenvoudige methode is de kuilcompostering. Her heeft u echter meer ruimte voor nodig en de compostering duurt langer. Kies een schaduwrijke plek met een lage grondwaterstand

 1. Graaf een kuil van ca een meter diep en doe onderin een laag takjes, houtsnippers. Bouw de inhoudt op als bij de composthoop. Doe over de hoop een stuk zwart worteldoek.
 2. vul de kuil gedurende het seizoen. Dek tegen de winter de kuil toe met de grond aan de randen
 3. Laat de compost berg verder composteren en graaf een nieuwe. Schep eventueel in het voor jaar de oude uit en gebruik de compost inde tuin

Tuin tot 750 m2: compostbak

Kies een compostbak volgens de formule:

aantal vierkante meters tuin + 100 = aantal liter inhoud van de compostbak.

Zet deze bak op een plek met enige uren zon en ondersteun deze goed op een aantal (stoep)tegels. Doe aan de onderkant een metalen rooster of gaas. Vooral als de tuin bij water ligt is dit aan te randen. Dit voorkomt dat de compostbak beschutting en voedsel biedt aan ongedierte.De compostton  (290 liter) heeft vaak een geperforeerde bodemplaat.

Zorg dat de bak stabiel en recht staat. De onderkant moet contact hebben met de grond. Doe eerst c.q. 10 cm takje, houtsnsippers etc. voor de drainage. ODOe daarop een bergje verse compost en vervolgens enige emmers vers, groen materiaal dat goed is fijn gemaakt, samen met keukenresten. Vul de compostbak vervolgens volgens de basisregels.

Vooral in het beging zal de inhoud van de compostbak warm zijn (tot wel 60 graden). Het volume neemt dan ook snek af.  Meng de inhoud goed met een riek en pril met een prikstof eens per week tot beneden in de bak.

Na 6-8 maanden is de onderste helft omgevormd tot compost. Hoewel de meeste bakken zijn voorzien van een luik onderin, werkt het beter om een wand of zelfs de complete bak te verwijderen

Schep de bovenste laag, nog niet verteerde compost in een kruiwagen. Verwijder de compost en gebruik deze inde tuin. Bouw de bak weer op en doe de inhoud van de kruiwagen goed gemengd weer inde bak. Is deze droog voeg dan wat water toe. Leg voor de compostbak een zeil. Dat scheelt opruimwerk.

Zeer weinig tuinresten wel keukenresten: de wormencompostering

Heeft u zeer weinig of geen tuin dan kunt u  wormencompostering gebruiken. Hoofdrolspeler daarin is de compostworm Eusenia Fetida, die vooral dol is op keukenresten (koffiedrab, schillen etc). Naast compost ontstaat er ook zogenaamde compost thee. die compostthee is het vocht dat uit de wormencompost sijpelt. Ook de compostthee is een zeer goede voedingsbron voor uw kamer- en balkonplanten.

Er zijn speciale bakken ontworpen met een lekbakconstructie (zie ook www.wormery.nl)

U kunt deze ook eenvoudig zelf maken. Neem twee plastic boxen die in elkaar passen Boor in de eerste aan de onder en zijkanten gaatjes, en zet deze in de dichte bak. Boor ook gaatjes in de deksel

De ideale plaats is een garage of berging Wormencompostering geeft geen hinderlijke geur, hoogstens een licht bittere geur die afkomstig is van de wormen. De wormen zijn bang voor licht en zoeken dus de donkere compost op. Zij kruipen niet uit de bak.

Benodigdheden: 4 plastic kratten en twee deksels.

Ga als volgt te werk:

 1. doe onderin een laagje van fijngesnipperd ribbelkarton
 2. doe daarop een mengsel van wormenrijke compost met minimaal 30 wormen. De wormen kunt u krijgen van iemand met een compostbak in de tuin of bel de compostmeester. in de meeste compostbakken zijn diper inde compost de wormen ruim beschikbaar. Regenwormen zijn van een andere soort, en horen hier niet thuis.
 3. doe daarop fijn gemaakte keukenresten en vooral foffiedrab, bananenschillen. Zorg dat alles goed is fijngemaakt.
 4. meng af en toe de inhoud rustig door De wormen vermenigvuldigen zich eens inde drie dagen
 5. komt er compostthee vrij, giet deze dan bijtijds af. De inhoud van de binnenste bak mag geen natte voeten krijgen
 6. is het systeem vol, zet een tweede systeem op en laat het eerste rusten totdat er een korrelige massa is ontstaan.

Melkpakcompostering

Deze compostmethode kost niets. U kunt kartonnen melkpakken van ca 1,5 liter gebruiken. Neem eem krat en verzamel 1,5 liter melkpakken. Doe een aantal houtje op de bodem van het krat, waarop de melkpakken rune rusten. Prik in de melkpakken aan de onder- en zijkanten enige gaatjes. Start in een melkpak met ca 10 wormen en vul pak voor pak op met fijngemaakte keukenresten. Is een pak klaar, gebruik het dan. kiep af en toe het lekvocht er uit en gebruik het als compostthee.

Bokashi

Alternatief is de bokashi fermentatie. De keukenresten worden gefermenteerd door microorganismen die speciaal daarvoor zijn gekweekt op tarwezemelen. Het geeft en opzicht van wormencompstering een meer zoedingsrijk product. Meer informatie vindt u op www.bokashi.nl

Heeft u een compostmethode die nog niet vermeld is. Stuur deze dan naar onze compostmeester e-mail: …….

 

 

 

 

 

Basisregels van het composteren

31 dec

Voor probleemloos thuis composteren zijn er maar 6 basisregels. Deze basisregels zijn allemaal belangrijk, volg ze dan ook alle zes!

IMG_2051

1 De compostbak is vegetariër

Doe alleen plantaardige materialen in de compostbak. Dus geen vlees- of visresten. Kleine hoeveelheden botjes of visgraten kunnen wel, maar zeker geen grote hoeveelheden.

Uitwerpselen van planteneters (cavia’s, hamsters) kunnen prima in de compostbak. Doe echter geen uitwerpselen van vleeseters (o.a. honden en katten) in de compostbak.

Verder natuurlijk alleen materialen die afbreekbaar zijn, dus geen plastic, metalen etc.  Vermijd ook grote hoeveelheden veegzand. Een complete lijst vindt u in ‘wel/niet in de compostbak’.

2 Hoe kleiner. hoe fijner.

Door het materiaal klein te maken vergroot u het contactoppervlak voor de composteerders. Ook kunt u hierdoor veel meer in de compostbak kwijt en wordt de inhoud makelijker te mengen. Dit misschien wel het meeste extra werk.  Snij/knip tuinresten, snijbloemen op maximaal vingerlengte. Voor zachte tuinresten is een elektrische grasmaaier/motormaaier zeer geschikt. Gebruik dikker hout als aanmaakhout voor de kachel, of verwerk het met een hakselaar. Heeft u een grote tuin, maak dan eens een takkenhaag van uw snoeihout. Hiermee vergroot u de biodiversiteit van uw tuin

3 Meng groen met bruin

Groen materiaal (bijv. gras verse bladeren) bevat veel vocht en in verhouding meer stikstof. Bruin materiaal (bijv. stro, herfstbladeren) is droog en bevat meer koolstof. Alleen gras wordt in de compostbak een ondoorlatend plakkaat waardoor de compostering stopt, Alleen bladeren/stro composteert evenmin. Belangrijk is daarom groen met bruin met elkaar te mengen.

Meng bijvoorbeeld 3 delen gras met een deel bruin materiaal. Heeft u veel gazongras, spaar in de herfst een voorraad bruin materiaal om deze in het groeiseizoen te gebruiken!

4 Hou het luchtigIMG_3073

Overal in de compostbak moet voldoende lucht kunnen komen. Deze bevat de noodzakelijke zuurstof voor de composteerders. Te weinig zuurstof geeft stank. Prik daarom ca wekelijks in de compost met een prikstok. Meng af een toe door met een mestvork. Prik/meng in de koude winterperiode minder, om te veel warmteverlies te voorkomen  Ook door de goede mening van groene met bruin ontstaat een rulle, goed doorlatende massa.

5 Hou het vochtig

De organismen hebben vocht nodig. dit zit vooral in groene materialen. Voegt u in een laag meer droge materialen toe, dan is het raadzaam water toe te voegen. Half uitgerijpte compost kan (te) veel water opnemen, waardoor het compostproces ook kan stoppen), Dit kunt u testen door een hand compost te nemen en daarin te knijpen. Komen er druppel uit, dan is de compost te nat, Meng deze dan met droge materialen. Valt de compost na knijpen uit elkaar, dan is deze te droog en kunt u water toevoegen

6 Hou het warmIMG_3063

Bij de compostering ontstaat warmte,waardoor het compostproces wordt versneld. Wordt de compost te koud, dan vertraagt het compostproces ook. Dek in de winter de compost af met een stuk nopjesplastic of tapijt. Prik en meng dan ook minder.