Archive | februari, 2014

60 aanwezigen bij lezing vergeten groeten

6 feb

De lezing  ”Vergeten groenten” die 30 januari jl. werd gehouden in Café Rembrandt kende met 60 aanwezige een goede opkomst. LA21 is dan ook verheugd over de belangstelling voor dit initiatief.

De aanwezigen leerden van Lemmert Neervoort allerlei wetenswaardigheden over groenten die in weinig meer worden gegeten en planten waarvan men tegenwoordig niet meer weet dat ze ooit als groenten werden genuttigd. 5000 aardappelsoorten, bieten in allerlei kleuren, gele komkommers , heilige boontjes, de wortel die in verschillende kleuren voorkwam maar pas in de 17de eeuw oranje werd , zaden uit de Amaranth-plant…zomaar een paar gewassen die aan bod kwamen. Vele aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik om bijzonder zaaigoed te kopen en daarmee in de eigen tuin eens andere soorten groenten een kans te geven. De heer Neervoort nodigde de deelnemers uit om eens een bezoek te brengen aan “De Historische Groentenhof” in Beesel ( Limburg) al waar hij en vele andere vrijwilligers zich inzetten om een grote diversiteit aan groenten en bloemen in stand te houden.