2011: Lezingen en films

1 jan

Lezing door Prof. Matthijs Schouten

Van wie is de natuur nou eigenlijk?

Donderdag 27 februari 2014, 20.00 uur  

Transition Town, Protestantse Gemeente Boxtel en Lokale Agenda 21 organiseren een lezing door prof. Matthijs Schouten rondom het thema “Verbinding tussen mens en Aarde”.

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw werden we ons ervan bewust hoe ver de invloed van de mens op de natuur kan reiken. Nu, veertig jaar later, is dat besef alleen maar toegenomen. De houding die de mens naar de natuur inneemt is dan ook een belangrijk thema van onderzoek geworden voor de wetenschap.

Milieufilosofen brachten het begrip “grondhouding” naar voren. In een grondhouding ligt besloten hoe de mensheid zichzelf in relatie tot de natuur ziet en hoe we vinden dat we met de natuur dienen om te gaan. Vinden we dat we over de natuur moeten heersen? Dat we eigenaar van de natuur zijn? Of rentmeester? Of partner?                                                 Grondhoudingen verschillen tussen mensen onderling, en ook tussen culturen.De lezing gaat in op verschillende typen grondhoudingen en onderzoekt de relatie tussen een grondhouding en de natuur en de dagelijkse handelingspraktijk. En daaruit volgen diverse belangrijke boodschappen voor de maatschappij, zowel nationaal als regionaal!

Prof. Dr. Matthijs Schouten (1952) is hoogleraar Natuurbeheer en Plantenecologie in Wageningen en is verbonden aan de universiteiten van Cork en Galway. Naast biologie, studeerde hij vergelijkende godsdienstwetenschap, oosterse filosofie en letteren. Hij is strategisch medewerker bij Staatbosbeheer.

De lezing vindt plaats op donderdag 27 februari om 20.00 uur in de Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18 in Boxtel. De toegangsprijs is € 5,- incl. een kopje koffie of thee. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal, deze is open vanaf 19.30 uur.

*****

 

 

 

Prof. dr. ir. Willie Peijnenburg  houdt lezing op 10 oktober 2011 onder de titel “Naar een duurzame leefomgeving – perspectief voor duurzaam handelen”. 

De heer Peijnenburg verzorgt de lezing in het kader van een netwerkbijeenkomst georganiseerd door de werkgroep Lokale Agenda 21 Boxtel. Ca. 50 mensen zijn bij de voordracht aanwezig geweest. Voorzitter Betsie van der Sloot verwacht positieve energie door zijn verhaal. Wethouder Peter van der Wiel acht een goedlopende LA 21, die veel activiteiten opzet met verschillende burgers, van groot belang voor de Boxtelse gemeenschap en wenst de werkgroep daar succes mee.

De heer Peijnenburg baseerde zijn lezing  op zijn oratie uitgesproken d.d. 19-09-2011 bij de aanvaarding van zijn leerstoel milieutoxicologie en biodiversiteit aan de Universiteit van Leiden. Lees een uitgebreid verslag van de lezing en aansluitende discussie onder de button “lezingen” in de rechterkolom.

Comments are closed.